Visie op Opleiden

 

Beste lezer,

Wat leuk dat je nieuwsgierig bent naar ons Trinon 3T-Concept.

Trinon 3T staat voor:

Trainer   
Een goede training staat of valt met de kwaliteit van de trainer. Daarom willen we in jou  investeren. We willen trainers helpen zich te ontwikkelen zodat ook zij anderen kunnen helpen in hun ontwikkeling. Daarbij streven wij niet alleen naar ontwikkeling in de functie 
maar  naar ontwikkeling van de mens in zijn totaal.

Training 
Een goede training is in onze visie leuk, sprankelend, inspirerend en leerzaam. Daarnaast zit een goede training didactisch goed in elkaar zodat alle individuen met hun eigen leerstijl zich erkend en gehoord voelen.

Transfer
Een training is vaak een behoorlijke investering. Daarom is het belangrijk dat ook over de borging van de training is nagedacht. De aansluiting met de praktijk van alledag is essentieel.  In de training wordt de basis gelegd, in de praktijk wordt het vak pas echt geleerd. Hierin is begeleding nodig en ook die biedt Trinon vanzelfsprekend. Trinon onderschrijft het 70-20-10 principe.

Visie op opleiden
TRINON stelt bij het opleiden de mens en zijn leerstijl centraal. Ieder leert op zijn eigen bijzondere
wijze. TRINON ondersteunt opdrachtgevers bij het didactisch vormgeven van trainingsmaterialen om bij deze leerstijlen aan te sluiten. Ook helpt TRINON  opdrachtgevers bij het formuleren van een visie op opleiden. Daarnaast willen wij vernieuwend zijn, uitvinden wat nog niet is uitgevonden en vooral trainen leuk maken. Leuk om te leren is de leus.

Missie
TRINON wil een nieuwe kijk op opleiden bewerkstelligen. Geen ad hoc maar langlopende contacten met opdrachtgevers waarin wij willen ondersteunen met het up-to-date houden van al uw opleidings-en cursusmateriaal. Liever lang, goed en voordelig dan kort, duur en inefficiënt.

 

.